Werken op een risicovolle werkplek, zoals een bouwplaats of in de hoogte, kan gevaarlijk zijn waardoor de kans op schade, verwondingen of gezondheidsklachten vrij hoog ligt. Dit geldt voor zowel de operationele arbeidskrachten als de leidinggevenden die erop toe moeten zien dat de operationele medewerkers hun werk goed doen. Ben jij nu een leidinggevende op een risicovolle werkplek en wil je zeker weten dat alles onder jouw toezicht zo veilig mogelijk verloopt? Dan is het een goed idee om de cursus VCA VOL te volgen bij G4S Training & Safety. Deze cursus zorgt ervoor dat je weet wat er gedaan moet worden om risico’s te beperken tot het minimum en wat er gedaan moet worden wanneer er een ongeval is gebeurd. De VCA VOL cursus die G4S Training & Safety aanbiedt is volledig gericht op het verbeteren van de veiligheid in welk van de risicovolle werkvelden die er maar te bedenken zijn.

De meest geschikte cursussen

De VCA toont aan dat je in jouw vakgebied rekening houdt met veiligheid, gezondheid en het milieu tijdens de werkzaamheden. VOL staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden en is daarmee specifiek bedoeld voor de taken die je als leidinggevenden op een werkplek kunt uitvoeren. Iedereen die leiding geeft bij werkzaamheden die veel risico met zich meedragen heeft baat aan het behalen van het VCA-VOL diploma dat je door deze cursus kunt behalen.

Tijdens de cursus leer je omgaan met verschillende risico’s in risicovolle vakgebieden. Zo weet je veilig te werken met arbeidsomstandigheden en milieu, de Arbowet, werken in een besloten ruimte en op grote hoogte. Verder weet je ook waar op gelet moet worden met het werken met elektriciteit, giftige stoffen en gereedschapsmachines. Steeds meer speelt het hebben van een VCA- VOL diploma mee om opdrachten te krijgen, waardoor je er niet alleen voor je werkplek en collega’s maar ook voor jezelf goed aan doet bij G4S Training & Safety je VCA VOL cursus te doen.